Geschiedenis

Zoals in 2007 opgetekend door de toenmalige secretaris Peter Kopp (Black Devils)

Op 22 september 1989 vindt de eerste bijeenkomst plaats van het landelijke overleg veteranen toernooi “Om en Nabij de Eeuw Clubs” in de kantine van Hercules te Utrecht. 

Voorzitter Al Bruins en secretaris Paul Munting, beiden van Be Quick en Jan “Prik” van den Burg van Hercules zijn de eerste aanjagers. Van 19 aangeschreven clubs zijn aanwezig: AFC, Be Quick, Concordia, Frisia, HBS, Hercules, Olympia, Prinses Wilhelmina, Quick 1888, Robur et Velocitas, UVV, Victoria en VOC. De clubs DFC, HVV, Kon.HFC, Quick Den Haag, Kon.UD en ZAC laten verstek gaan.

Het samenzijn had tot doel om met elkaar te brainstormen over alle bestaande veteranentoernooien en het 35-plus voetbal bij andere oude clubs uit te breiden.

Er werden diverse besluiten genomen: oprichting van een databank en  vaste toernooideelname fl. 100,-. Het idee van Herman Franken van HBS om te komen tot een landelijk veteranentoernooi “De ontmoeting”om de 5 jaar wordt genotuleerd als “uiterst sympathiek, een originele gedachte en dient niet verloren te gaan in de annalen”. Men moest eens weten na 18 jaar!

Op 21 september 1990 vindt de jaarvergadering plaats bij AFC. Er worden direct keiharde maatregelen genomen: Kon. UD en ZAC worden niet meer benaderd, jonkie Black Devils wordt wel toegelaten, deelname ONEC gaat geld kosten (f 20,-), de “toernooibeurs” is de spil voor het vaststellen van de data. Kon.UD schrijft geen lid te willen worden.

De secretaris wordt bedankt voor het papieren geneuzel tijdens dit gezellige onderonsje met ouwe  voetbalknarren.

Op 20 september 1991 bij UVV verschijnt het eerste financiële overzicht en zijn er veel voorstanders  voor een landelijk toernooi. ONEC gaat uit van voetbal in zijn oervorm. Heerlijk gegeten, lekker gekletst, genetwerkt, te laat thuis.

Op 23 september 1992 bij Hercules heet het overleg plots LOVV (Landelijk Overleg Veteranen Voetbal). Secretaris Paul Munting maakt plaats voor Harry Rekker van Vitesse 1892. Penningmeester wordt Niek Vreeken van Victoria. Slechts 100-jarige clubs worden toegelaten. De contributie gaat naar 25 piek. Een brainstormsessie over een landelijk veteranentoernooi vindt plaats. De gratis voorzittershamer is kwijt (en zal er nooit komen).

Op 17 september 1993 bij Victoria wordt het landelijk toernooi in 1994 bij de KNVB te Zeist nader uitgewerkt. Veteranen schijnen ook goed te kunnen zaalvoetballen. Het optuigen van een veteranenteam boven 35 is niet altijd even makkelijk, gezien de afzeggingen bij toernooien (toen dus ook al). In het financieel verslag wordt f 19,40 uitgegeven aan portokosten. De enige ontvangen stukken dit jaar betreffen kerststukken.

Op 16 september 1994 bij Olympia wordt gesproken over het functioneren van de functie van Secretaris. De toelating tot ONEC hangt mede af van het karakter van de vereniging. Het 1e Landelijk Toernooi bij de KNVB te Zeist heeft als winnaar AFC). Wat gebeurt er met wanbetalers: knokploeg.

Op 6 oktober 1995 bij Robur et Velocitas vervangt Jan van den Burg de zieke voorzitter Al Bruins. De nieuwe toelatingseisen worden nog strenger: voordracht door 3 leden, minimaal 100 jaar, regelmatig contact met andere ONEC-leden, zelf ook organisator van een veteranentoernooi. De Tubanters wordt daarom afgewezen. Als bestuursleden worden benoemd: Jan van den Burg (vz), Cees Tukker van Hercules (secretaris) en Aad Klom van Concordia (penningmeester). In dit jaar overlijdt penningmeester Niek Vreeken. Agendapunt 5 ”Declaratie ouwe adviseur”: 1 postzegel.

Op 11 oktober 1996 bij Quick 1888 Nijmegen wordt zelfs gesproken over avondwedstrijden, vergeten leden hun contributie te dokken, worstelt men helaas met te late afzeggers bij toernooien, wordt al nagedacht over het 2e landelijke toernooi in1999 (kartrekkers Niek Kreugel van Victoria en Jan Baaiman van Olympia) en is ASC toegetreden. ONEC heeft nu 21 leden. Ingekomen stukken: geen stuk gezien.

Op 17 oktober 1997 bij Vitesse 1892 worden De Tubanters te Enschede, DFC te Dordrecht, EDO te Haarlem, Quick 1890 te Amersfoort en WVV te Winschoten toegelaten. Andere verenigingen, die niet hebben gereageerd op de oproep tot lidmaatschap en deelname aan het landelijke toernooi: Achilles, Alcmaria Victrix, Forward, Goes, Haarlem, Helmond, Hermes DWS, Hollandia, HSC, Sparta, Unitas, Veendam, Velocitas, Willem II en ZAC. En toen waren er 26 leden. Het te laat afzeggen voor toernooien wordt als onacceptabel betiteld. Contributie wordt verhoogd, omdat het bestuur grotere auto’s wil gaan rijden.

Op 16 oktober 1998 bij Victoria verlaat Cees Tukker het bestuur. Herman Franken (HBS), Bob Strijk en Bouke Draaisma (beiden Be Quick) worden benoemd tot adviseurs met een onduidelijke taakopdracht. Eindelijk verschijnt een lijst met contactpersonen. Jan Baaiman (Olympia) wil oefenpartijen tussen 1e teams van aangesloten ONEC – verenigingen. Het bestuur zoekt jonkies boven 55+.

Op 22 oktober 1999 bij AFC wordt voor het eerst een exploitatierekening + balans + begroting gemaakt. Paul Munting en Cees Bosman (beiden Be Quick) gaan de kas voortaan controleren. Als nieuwe bestuursleden worden benoemd: voorzitter Niek Kreugel (Victoria), vice-voorzitter Jan Baaiman (Olympia), secretaris Peter Kopp (Black Devils), naast de reeds zittende penningmeester Aad Klom en eerdergenoemde adviseurs. Scheidend voorzitter Jan van den Burg krijgt een mooie foto met de hoofdprijs (“de Oude Veteraan”) van het 2e landelijke toernooi bij Victoria, waarbij van de 22 deelnemers Frisia de finale van Victoria met 2-0 wint. Werkgroep Oud Vitesse 1 wordt niet toegelaten tot ONEC. Kascontrolecommissie werd omgekocht met 1 biertje en 1 sigaar

Op 20 oktober 2000 in het Wapen van Reeuwijk te Reeuwijk wordt voor het eerst gediscussieerd over de status van ONEC: stichting of vereniging? Na een paar drankjes wordt besloten lekker officieus door te gaan. Een primeur vindt plaats: de allereerste Nieuwsbrief ONEC verschijnt. Ook wordt weer getornd aan de toelatingseisen: max.30 deelnemers, instapbedrag f 150, oprichtingsjaar 19e eeuw, speciale clubsfeer, reeds bestaande contacten met ONEC-leden, voordracht 2 ONEC-leden, alleen nog dispensatie huidige 20e-eeuwclubs (UVV, Kampong, Black Devils en Forward). Er worden websites van ONEC-leden geïnventariseerd. Het ONEC-briefpapier is op: Jan Baaiman gaat bomen kappen.

Op 26 oktober 2001 in wederom het Wapen van Reeuwijk wordt het 3e landelijke toernooi van goede ideeën voorzien. Copy nieuwsbrief is niet aan te slepen (uhum) en daarom verschijnt een 2e nieuwsbrief. De penningmeester heeft f 600 uitgegeven aan een container vol met ONEC-briefpapier en enveloppen. Het ONEC-bestuur ontvangt de eerste en enige kerstkaart van EDO. Rondvraag: niemand kon een zinnige vraag verzinnen, omdat men honger & dorst had.

Op 20 september 2002 bij Be Quick blijkt de rijafstand niets uit te maken voor echte voetbaldieren (sommigen arriveerden bij wvttk). DFC en Quick 1892 zeggen hun lidmaatschap op. ASC stelt haar nieuwe accommodatie ter beschikking voor het landelijk toernooi in 2042. Het IQ van de kascontrolecommissie is niet meer te volgen en men blijft de penningmeester plagen. Laatste officiële handeling van vanavond: een “nette” mop.

Op 19 september 2003 in het prachtige clubhuis van LSC wordt wederom een sluitende balans aangetroffen, wederom geen inflatie met jaarlijkse contributie van € 25, bestuur blijft zitten ondanks zware emotionele druk. Gevraagde en ongevraagde adviezen van onze topadviseurs gaan sowieso de prullenbak in, alhoewel het advies “Ga tot het uiterste om ONEC overeind te houden” ter harte wordt genomen. Het 3e landelijke toernooi bij Quick 1888 te Nijmegen wordt gewonnen door…

Op 3 april 2004 in Hotel Restaurant Café Heineke te Loosdrecht vindt de vergadering voor het eerst begin april plaats (en niet meer 3e week september) rond De Knoepert bij Victoria. WVV zegt haar lidmaatschap op. Ben Hulscher (Victoria) en Walther Kahn (Hercules) bevolken de nieuwe kascontrolecommissie. De Nieuwsbrief is helaas verdwenen. Rondvraag: zit debet nu links van het raam of rechts van de bureaulade?

Op 2 april 2005 in Heineke (naam spreekt ons aan) wordt stil gestaan bij het overlijden van Jan Baaiman. Op zijn rouwkaart stond “Leven is dromen, denken, durven en doen”. De Tubanters en EDO zeggen hun lidmaatschap op. Dit jaar geen inkomsten en geen uitgaven. Tijdens rondleiding op het nieuwe sportcomplex “De Paperclip” bij UVV, alwaar het landelijke toernooi 2007 zal worden gehouden en werkelijk alles te doen is, zegt adviseur Jan van den Burg: ”Jammer, dat je hier niet kan skûtsjesilen”?

Op 8 april 2006 in Heineke (schenken ook koffie) ontstaat een discussie over de oudste club van Nederland: 1. Kon.HFC (15-12-1879), 2.Hercules (22-04-1882), 3. Robur et Velocitas (06-05-1882). De penningmeester kruipt weer door het oog van de naald (dagafschriften zijn foetsie). SC ’t Gooi wordt niet toegelaten. Het ONEC-bestuur (vz/secr/pm) gaat in 2007 klassikaal opstappen na het 4e toernooi, terwijl voorzitter Kreugel toch zijn wethouderschap en al zijn commissariaten heeft opgezegd.

Op 14 april 2007 bij Heineke zijn er flinke betalingsachterstanden en gaan de deurwaarders weer aan het werk. Er vindt een gelikte presentatie plaats van de toernooicommissie UVV. De KNVB wil geen sponsorgeld meer dokken. De 85-jarige topadviseur Jan van den Burg kon zijn auto niet kwijt en heeft deze geparkeerd op de auto van Walther Kahn

Scroll naar boven